Fredag hentet Mamma Alvilde tidlig fra barnehagen. Alle måtte til Sigdal for å tilpasse nye kjøkkenet. Der hadde de også en liten barnekjøkken bygged opp og etter litt tilvenningstid, ville Alvilde ikke går en gang fra butikken. Hun måtte lage mer mat.

På Lørdag var Pappa med Alvilde på tur til nye huset. De tok med seg bilen og dronen og kjørte og fly litt rundt der. Etterpå måtte hun sove. Og så kommet Tanta-Mi og Oskar for å hente hun. Mamma hadde forberedet noe hemmelig til Pappa (pga. bursdagen) og Alvilde skulle derfor sove hos Tanta-Mi og Oskar.