Denne uke skjedde ikke noe spennende i Alvildes liv - tror vi. Ikke mye.

Alvilde var for første gang med i bil-vasking. Ellers hjalp hun Mamma og Pappa med hus-rydding.